SÖDERLINDHS – DIN LEVERANTÖR I VÅTT & TORRT

SÖDERLINDHS AB ETABLERADES 1993

Idag är vi ett företag som arbetar med bland annat underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Vidare med cisternkontroll, torr- och grävsugning. Ett starkt växande område är entreprenadprojekt som innefattar grävsugens breda användningsområde. Vi har vår bas i Helsingborg men är verksamma i hela södra Sverige. Tillsammans med våra yrkeskunniga medarbetare och toppmoderna utrustning förser vi kommuner, privata och offentliga fastighetsförvaltare, industrier, företag och privatpersoner med ett utbud av tjänster inom avloppsteknik.

Vår lokala närvaro är viktig för att kunna erbjuda den bästa servicen till alla våra kunder. Vi är samtidigt stolta över att ha blivit en del av Norva24, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu fler tjänster och ännu bättre service.

AVLOPPSSPOLNING

Med moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda, utför vi en mängd olika typer av underhållsarbeten på både spill- och dagvattenledning förlagda i mark och i fastighet.

RÖRINSPEKTION

Rörinspektion innebär allt från filmning till att lyssna efter mindre läckor med specialutrustning. Efterföljande digital dokumentation är standard.

SLAMSUGNING

Vi är godkända och utrustade för att utföra i princip alla typer av slamsugningsuppdrag samt transporter av avfall inklusive farligt avfall. (Se våra tillstånd och certifieringar)

GRÄVSUGNING

Genom innovativt tänkande har vi nöjet och möjligheten att kunna erbjuda den Skandinaviska marknaden GRÄVSUGEN 2000-TALETS GRÄVTEKNOLOGI.

TORRSUG

Kommer du inte åt med traditionella metoder? Då är det ett fall för torrsugen! Här kan vi både suga och blåsa in olika material i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Vi hanterar kemikalier och farliga vätskor på rätt sätt!

Med våra ADR-klassade fordon och rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer och processer samt tanktransporter. T.ex. värmeverk, oljedepåer, fartyg, spannmåls-, cement- och biogasindustri.