Relining

Relining – Istället för stambyte

Relining (eller rörinfordring som det också heter) är ett ekonomiskt och effektivt alternativ till ett traditionellt stambyte. Vi har lång erfarenhet av relining och utför idag rörinfodring av bostäder och fastigheter till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Relining återställer avloppsstammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Med flexibelt sömlöst foder installeras ett nytt självbärande rör i det gamla röret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör. Att bostaden inte behöver evakueras under ingreppet är en annan stor fördel med relining framför stambyte.

Sacpipe Connection System – Bättre än stambyte

Relining – För dig som vill slippa kostsamma stambyten.


Vi skiljer på måsten och möjligheter. Låt oss berätta hur.

I ett historiskt perspektiv har det krävts och varit tvunget att göra omfattande ingrepp i kök och badrum för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Nu, på 2010-talet, kan vi konstatera att den tiden är förbi.
Fortfarande är arbete med rörledningssystem ett avancerat hantverk, men idag kan arbetet göras utan bilning och större åverkan på kök och badrum. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat andra och bättre förutsättningar att leverera ett bra resultat till kunderna.

Den viktigaste frågan ska ställas först.
Finns det verkligen ett system som klarar alla krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att göra traditionella stambyten? Svaret är utan vidare ja, förutsatt att man anlitar en auktoriserad installatör och använder sig av material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet.

Enkel installation

Mycket har förändrats under årens lopp sedan relining – samlingsnamnet på metoder att renovera rör invändigt – blev ett begrepp för 40 år sedan. Vid en första anblick kan det vara svårt att värdera och se de avgörande skillnaderna. Det är inte alla aktörer inom relining som ligger i framkant av utvecklingen. Idag finns hela skalan mellan bra och mindre bra metoder på marknaden.

Idag vet vi, vis av alla erfarenheter och alla referenser från nöjda kunder: Rätt installerad – och med rätt material – är vårt system oöverträffat i många aspekter. Vårt mål är uttalat: Vi ska sätta en branschstandard och norm för hela marknaden inomrelining.

Röster från branschen:
”Kunderna upplever att allt går så mycket smidigare och snabbare, och de är förvånade över att det går så smärtfritt. Mycket av jobbet kan vi utföra via en källare eller vindsvåning. Vi behöver inte störa hyresgästen.”

”Det är en enastående metod. Den är snabb, det blir inte skitigt och det blir ett bra resultat.”

Hållbart

Det har krävts nära 20 år av erfarenheter för att utveckla ett system som inte bara lever i fas med sin tid, utan också kan uppvisa kvalitéer som modern forskning stödjer. Med hjälp av SACPIPE Connection System – det första kompletta systemet för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50 år, så även i alla förgreningar. Med detta system – och genom att sätta grenrör – löser man många problem som annars härrör till badrummet på traditionellt vis. Att sätta grenrör innebär överlägsna fördelar och borgar för en bibehållen kvalité över tid.

Idag används SACPIPE Connection System på växande marknader i såväl Sverige som fem andra länder i Europa.

 

Några korta fakta om varför SACPIPE Connection System vunnit sådant gehör på marknaden:

• Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar etc.

• Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Ännu en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.

Önskar du offert? 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för offert. Du når oss enligt följande;

info@Soderlindhs.se 
+46(0)42-207059

Välkommen!