Om Oss

Söderlindhs AB etablerades 1993

Idag är vi ett företag som arbetar med bland annat underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fasighet. Vidare med cisternkontroll, torr- och grävsugning.

Ett starkt växande område är entreprenadprojekt som innefattar grävsugens breda användningsområde. Vi har vår bas i Helsingborg men är verksamma i hela södra Sverige. Tillsammans med våra yrkeskunniga medarbetare och toppmoderna utrustning förser vi kommuner, privata och offentliga fastighetsförvaltare, industrier, företag och privatpersoner med ett utbud av tjänster inom avloppsteknik.

Med vårt breda service- och tjänsteutbud klarar vi de flesta problem vi ställs inför, oavsett om de är sprungna ur privat-, offentlig- eller företagssektorn. Vår uppgift är inte enbart av akut natur, vi eftersträvar i största möjliga mån att även arbeta förebyggande. Uppdragen följer en bestämd projektplan baserad på teknik, metodik och dokumentation. Detta arbetssätt utgör en trygghet för våra kunder och medger en viss insyn och delaktighet i projekten, samtidigt som det säkrar vårt kvalitetstänkande i alla led.

Affärsidé

Vår affärsidé är att kombinera innovativt tänkande med ett fokuserat, serviceinriktat och kvalitativt arbetssätt för att på så sätt skapa förutsättningar för att vara kundens bästa val. Vi strävar alltid efter att på ett tidigt stadium komma in i kundens projekt, på så sätt kan vi fånga upp behov och önskemål. Detta ger oss möjlighet till att aktivt bidra med vår kompetens och erfarenhet.

Vår vision är att vi skall vara den bästa entreprenören och samarbetspartnern i både vått och torrt.

Framtid

När det gäller miljö och framtid är det vår ambition att aktivt bidra till ett hållbart samhälle.
Vi har investerat i en vagnpark som minimerar miljöbelastningen. Ett exempel på detta är våra spolbilar där vi renar och återcirkulerar vattnet allt för att minimera åtgången på färskvatten. Med vår nya grävteknik (Grävsugen) har vi gett våra kunder ett helt nytt arbetssätt som är både mer effektivt och samtidigt mindre kostsamt. Vi ser aldrig några problem utan bara möjligheter och vi ser fram mot att detta skall ge oss ett förtroende bland våra kunder och skapa partnerskap och långsiktigt samarbete.

Organisation

Vår personal är skickliga yrkesmän med stor social kompetens. Alla anställda har ansvar för något i företaget. Det är genom att axla detta ansvar som vi bygger upp vårt förtroende hos kunden. Vår verksamhet kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Vi strävar att alltid göra rätt första gången och ständiga förbättringar genomsyrar alltid vår arbetsdag.

Kunskap är viktigt för oss och vi pratar gärna om att våra medarbetare är som en ”bank”, men då kan man inte bara ”ta ut” utan man måste också ”sätta in”. Vi ger därför alla våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas utifrån både sina egna och företagets behov och mål. Vi är noga med att alltid låta oss inspireras av andra människor, företag och organisationer.

Certifieringar

Vi efterlever olika branschcertifieringar som innebär ett konkret bevis på att våra värderingar om produktsäkerhet, hygien- och kvalitetsstyrning är dokumenterade och konstant kontrollerade av vederbörliga organisationer och myndigheter. Eftersom vi i många avseenden har ett smutsigt arbete är vi också ytterst noggranna med att vi använder ren utrustning och alltid lämnar en arbetsplats i rent och snyggt skick.

Söderlindhs har sedan länge en uttalad hygien- och miljöpolicy som alla känner till och följer, ett måste för att vi ska kunna underhålla och bibehålla vår trygga miljö och vår kvalitetspolicy, såväl internt som externt.