Läcksökning

Läcksökning

Vi hittar läckor med precision i både mark och fastighet.

Med ett specialfordon som är utrustat med läckloggrar, korrelator, marklyssnare, vattenkamera samt spårgas, felsöker vi alla typer av dimensioner och rörmaterial.
Vår utmaning under våra dryga 20 år i branschen har alltid varit att leda utvecklingen och hitta de bästa lösningarna inom vårt område. När det gäller läcksökning är detta inget undantag!

Läckande vattenrör i mark eller fastighet är förenat med skador och stora kostnader, samt slöseri med resurser. Även ett litet hål som en nåls tjocklek kan innebära ca 500 liter vatten under ett dygn vid två bars tryck! Det är mycket vatten!

Med den senaste tekniken lyssnar vi oss fram till den minsta av läckor i det största av ledningsnät. Vår professionella personal har både utrustning, utbildning och mångårig kunskap som sparar tid åt er som kund. Onödiga upprivningar med efterföljande återställningar elimineras och kostnader hålls nere.

Uppföljning för dig som kund.

När vi väl hittat läckan och stoppat densamma, så har vi möjlighet att hjälpa er med all eventuell uppföljning gällande åtgärder. I vårt stora nätverk kan vi rekommendera den ultimata lösningen för just Er. Det finns många specialområden inom vattenläckage och fuktskador och där vi inte med egen kraft kan hjälpa er, pekar vi er till den bästa expertisen i Ert område. Våra samarbetspartners sedan många år tillbaka ger samma goda service som oss själva.