Grävsug

GRÄVSUG

Grävsug är ett specialfordon som är tillverkat för att suga upp i princip allt material som produceras inom bygg- och anläggning samt i industriella miljöer. Materialet som sugs bort kan vara torrt, flytande, fast, löst, lerigt eller glödande och kan ha en diameter på upp till hela 250 mm. Grävsugen kan användas på djup ner till 30 meter och horisontellt avstånd upp till 200 m med reservation för olika materialtyper.

 

GRÄVSUG SPAR TID OCH PENGAR

Med sin enorma sugkapacitet i kombination med smidighet är grävsugen det perfekta komplemen­tet till den konventionella grävmaskinen. Med kirurgisk precision kan grävsugen gräva i käns­liga och svåråtkomliga områden. Underjordiska vatten-, avlopps, och gasledningar samt el/tele och fiberkablage som korsar varandra är inget hinder och lämnas helt intakta efter ingreppet.
Med den geniala grävtekniken undviks ineffektiv handgrävning och man eliminerar skador som i sin tur skulle genererat kostnader för reparation och stillestånd.
Grävsugens unika egenskaper skapar förutsät­tningar för grävning i många olika miljöer exv. Vid renoverings-, tunnel- och brunns arbete där material skall sugas upp från stora djup och eller transporteras långa sträckor.

HÖG EFFEKTIVITET

En stor fördel med grävsugen är att man sällan be­höver avetablera enheten för att tömma. Detta görs enkelt på plats genom placering av en öppen con­tainer vid sidan om enheten. I detta tippas sedan allt uppsuget material. Containern kan sedan trans­porteras bort samtidigt som grävsugen kan fortsätta utan avbrott.

 

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Grävarbeten där vatten-, avlopps-, gas- och fjärrvärmerör och el/tele och fiberkablage utgör ett hinder
• På trafikerade områden med begrän-sad yta
• Sanering av diken och väg-trummor
• Utbyte av skadade stolpar och pelare till staket, skyltar och belysning
• Sanering av asbest och byggrester
• Uppsugning av material på stort djup och långt avstånd
• Underhållsarbete vid järnväg
• Snöröjning av tak

Önskar du offert? 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för offert. Du når oss enligt följande;

info@soderlindhs.se 
+46(0)42-207059

Välkommen!