Slamsugning

Vi är godkända och utrustade för i princip alla slamsugningsuppdrag samt transporter av avfall, inklusive farligt avfall åt olika företag, industrier, kommuner och privatpersoner.Vi slamsuger bl.a. dag- och spillvattenbrunnar oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar, reningsverk mm.I vår moderna vagnpark har vi fordon i varierande storlekar och prestanda utrustade för både stora och små jobb inom slamsugning – allt för att kunna anpassa oss till just Era behov. Att arbeta förebyggande med slamsugning är alltid en ekonomisk fördel för dig som kund. Framförallt för att förhindra akuta problem med stora sekundärskador. Vi kan hjälpa er med besiktningar av cisterner, brunnar och avskiljare med ackrediterad personal. Slam och annat material transporteras alltid till godkänd tippanläggning för destruktion eller till av kund anvisad plats.

small1
Vi har investerat i portabla skärande avloppspumpar för överpumpning vid ingrepp i dag- och spillvattenledningar i mark. För flytt av stora mängder vatten vid översvämningar, tömning av dammar, bäckar etc. Kapacitet upp till 15 m3/minut!

Önskar du offert?

Info@Soderlindhs.se
+46(0)42-207059

Välkommen!