Film3

Rörfilmning


Rörfilmning innebär att man filmar röret med en speciell kamera utrustad med en ljuskälla.
Kamerahuvudet kommunicerar med huvudenheten via en fiberoptisk kabel. Man får genom utrustningen en klar bild av vad som är problemet i avloppsröret.

Själva filmen sparas sedan för att överlämnas till kunden. En rörfilmning är ett perfekt verktyg för den som överväger renovering av rörsystemet eller för att hitta orsaken till ett speciellt problem, tex återkommande stopp i avloppet eller misstänkt läcka i röret.

Filmning av rör

Vi på Söderlindhs jobbar mycket proaktivt och filmning av rör sparar både tid, arbete och pengar. Med den senaste tekniken och utrustningen kan vi undersöka allt från det minsta till det största röret. Film, foto och efterdokumentation för att få fram status på Ert ledningsnät ger värdefull information för framtida arbete som service- och underhållsspolningar, rotskärningar, fräsningar eller byte av trasiga rör.

Genom en filmning ser vi ofta problemet direkt! Större hål och sprickor, inträngda rötter, skarvförskjutningar mellan gamla rör, främmande föremål mm visar sig direkt och ni har ett underlag för fortsatt arbete. Även nyinstallationer kan besiktigas för dokumentation.