Bygg, anläggning, industrier och kommuner.

Provtryckning av VA-anläggningar

Med vår specialinredda provtryckningsbuss utför vi olika typer av provtryckningar på t.ex. vatten- och avloppsledningar. Med den utför vi även mekanisk rörrensning av olika typer av ledningar, det vi i VA-branschen kallar ”PIG”.

All information som framkommer i samband med trycksättning med gas i vår ackrediterade verksamhet behandlas med sekretess SS-EN 17020:2012.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.