PIGGNING – mekanisk rörrensning

Oavsett dimension och/eller längd på rören, så kan vi ta oss an intags- och utloppsledningar, rå- och dricksvattenledningar, kylvattenledningar, massa- och kemikalieledningar mfl. Piggningen är lösningen när det gäller längre sträckor på nämnda ledningar.

Piggningen är både miljövänlig och effektiv. Den har inga problem med dimensionsförändringar och klarar även 90° böjar. Efter en piggning så kan vi konstatera ett minskat mottryck och därmed minskat slitage på pumparna. Vi har alla piggar som krävs med tanke på typ av ledning samt beläggning i rören.