Kontroll av Oljeavskiljare

Kontroll av oljeavskiljare

Vi utför både 5-års besiktning och 6-månaders underhållskontroll av Oljeavskiljare.

All information som framkommer i samband med trycksättning med gas i vår ackrediterade verksamhet behandlas med sekretess SS-EN 17020:2012.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.