Har du stopp i avloppet eller vill undvika stopp i framtiden? – Kontakta då oss enligt nedan;

Info@Soderlindhs.se 
+46(0)42-207059

Välkommen!

Stopp i avloppet?

Ett stopp i avloppet är givetvis aldrig roligt. Söderlindhs utför avloppsspolning och åtgärdar stoppet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Avloppsspolning

Med moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda, utför vi en mängd olika typer av underhålls arbeten på både dag och spillvattenledningar förlagda i mark och i fastighet. Vi utför också specialarbeten exv. rotskärning och fräsning av ledningar. Vi strävar alltid efter att vara med och utveckla framtiden genom hållbar miljö! därför investerar vi bl.a. i recycling bilar. Genom att vi återanvänder spolvattnet som sugs upp i bilen, effektiviserar vi det dagliga spol och slamsugningsarbetet och får en minskad trafik och miljöpåverkan samt en avsevärd reducering av färskvatten.Från en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en filmning för att konstatera fel och komma med ett åtgärdsförslag, exempelvis en relining av avloppet.

Vår stora styrka är vår service ambition mot kund och slutkund, kunskap och erfarenhet!

Underhållsspolning – innan problemen uppstår!

Vi arbetar även förebyggande! Att utföra underhållsspolningar av ledningsnätet med rätt intervall minimerar risken för akuta stopp och översvämningar med stora kostader och sekundärskador samt förlänger livslängden i befintliga system.

Som ägare till ledningsnätet kan du själv både se och höra när det är dags för en underhållsspolning. När avrinningen från toaletter, golvbrunnar och tvättställ försämras och försvinner med ett kluckande ljud, då har du säkra indikationer på att en underhållsspolning är på sin plats.

Vi på Söderlindhs har 24 timmars jour alla dagar i veckan och är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.