Avloppsteknik

AVLOPPSTEKNIK

Söderlindhs är din totalentreprenör avseende avloppsteknik. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om allt från slamsugning och avloppsspolning till rörinspektion. Söderlindhs har dessutom jour 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

RÖRINSPEKTION

Med vår moderna filmbuss dokumenterar vi ledningsnät i fastigheter, industrier och kommunala VA-anläggningar. Vid TV-inspektionen kan ledningarnas höjdprofil mätas och dokumenteras. Resultatet redovisas enligt VAV:s riktlinjer genom upprättat inspektions protokoll och DVD inspelning.

AVLOPPSSPOLNING

Med moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda, utför vi en mängd olika typer av underhålls arbeten på både spill- och dagvattenledning förlagda i mark och i fastighet. Vi utför också specialarbeten exv. rotskärning och fräsning av ledningar. Vi strävar alltid efter att vara med och utveckla framtiden genom en hållbar miljö, därför har vi nu tagit steget och investerat i vår första recycling bil! Genom att vi återanvänder spolvattnet som sugs upp i bilen, effektiviserar vi det dagliga spol- och slamsugningsarbetet. Dessutom får vi en minskad trafik- och miljöpåverkan, samt en avsevärd reducering av färskvattenförbrukningen. Läs mer om avloppsspolning här!

LÄCKSÖKNING

Vi hittar läckor med precision i både mark och i fastighet! Med ett special fordon som är utrustad med läckloggrar, korrelator, marklysnare vattenkamera samt spårgas felsöker vi i alla typer av dimensioner och rörmaterial.