ÖVERPUMPNING

Med mobila skärande pumpar flyttar vi stora mängder med vatten vid tex. ingrepp på spill-och dagvattenledningar i mark, kulvertledningar, torrläggning av dammar och andra vattendrag, översvämningar.mm

Vi har utrustningen och kapaciteten för att täcka upp Era behov! JOUR-PNG