Bygg, anläggning, industrier och kommuner.

Provtryckning av VA-anläggningar

Med vår specialinredda provtryckningsbuss utför vi olika typer av provtryckningar på t.ex. vatten- och avloppsledningar. Med den utför vi även mekanisk rörrensning av olika typer av ledningar, det vi i VA-branschen kallar "PIG".

Söderlindhs är representanter för IBECO´s produkter

IBECO