Vi hanterar kemikalier och farliga vätskor på rätt sätt!

Med våra ADR-klassade fordon och rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer och processer samt tanktransporter. T.ex. värmeverk, oljedepåer, fartyg, spannmåls-, cement- och biogasindustri.